SOLUTION ONE FIZ
PIERWSZY W POLSCE FUNDUSZ HEDGINGOWY

Wartość certyfikatu z dnia 31.08.2017 wynosi: 129,03 PLN

O nas

Jesteśmy Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, który specjalizuje się w strategiach wykorzystujących nieefektywności rynków finansowych. Wiodącym rynkiem dla naszych strategii jest rynek walutowy.

Dla kogo?

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oczekujących stopy zwrotu przekraczającej oprocentowanie lokat bankowych. Istotną cechą Funduszu Solution One FIZ jest duża płynność aktywów - wpłaty i wypłaty w funduszu realizowane są w cyklach miesięcznych.

Płynność inwestycji

Nabycia i umorzenia certyfikatów dokonywane są raz w miesiącu.

Zarządzający

Zarządzający posiada przeszło 15-to letnie doświadczenie w obrocie wszystkimi dostępnymi na rynku instrumentami finansowymi.

Monitoring ryzyka

Fundusz dywersyfikuje ryzyko poprzez równoczesną realizację kilku nieskorelowanych ze sobą strategii (na wielu rynkach). Do codziennego monitoringu ryzyka używamy zaawansowanych systemów komputerowych.

Kluczowe rynki

Wiodącym obszarem naszej aktywności jest rynek walutowy (np. strategie wykorzystujące stopy procentowe, opcje walutowe, Forex)

Cechuje nas:

  • Niekonwencjonalne podejście do inwestowania, oparte na wykorzystywaniu nieefektywności rynków.
  • Dążymy do wygenerowania pozytywnych stóp zwrotu, bez względu na trendy na rynkach akcji, towarów, walut (w naszych strategiach stosujemy instrumenty pochodne oraz długą i krótką sprzedaż)
  • Rygorystyczne podejście do zarządzania ryzykiem i dywersyfikacji strategii inwestycyjnych.