SOLUTION ONE FIZ

O Funduszu

Solution One jest Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym. Fundusz dokonuje inwestycji w spółki celowe (tzw. SPV), których działalność inwestycyjna opiera się na strategiach wykorzystujących nieefektywności rynków finansowych. Wiodącym rynkiem dla realizowanych strategii są rynki kapitałowe.

Zarządzający

Zespół zarządzający posiada przeszło 15-to letnie doświadczenie w obrocie wszystkimi dostępnymi na rynku instrumentami finansowymi.

Monitoring ryzyka

Dywersyfikacja ryzyka dokonywana jest poprzez równoczesną realizację kilku nieskorelowanych ze sobą strategii (na wielu rynkach). Do codziennego monitoringu ryzyka wykorzystywane są zaawansowane systemy komputerowe.

Kluczowe rynki

Wiodącym obszarem aktywności inwestycyjnej są globalne rynki kapitałowe.

Cechuje nas:

•Niekonwencjonalne podejście do inwestowania, oparte jest na wykorzystywaniu nieefektywności rynków.

•Zarządzający dąży do wygenerowania pozytywnych stóp zwrotu, bez względu na trendy na rynkach akcji, towarów, walut (w wykorzystywanych strategiach realizowanych przez spółki portfelowe stosowane są instrumenty pochodne oraz długa i krótka sprzedaż)

•Rygorystyczne podejście do zarządzania ryzykiem i dywersyfikacji strategii inwestycyjnych.