SOLUTION ONE FIZ

Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

O Funduszu

Solution One jest Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym. Fundusz dokonuje inwestycji w spółki celowe (tzw. SPV), których działalność inwestycyjna opiera się na strategiach wykorzystujących nieefektywności rynków finansowych. Wiodącym rynkiem dla realizowanych strategii są rynki kapitałowe.

Dla kogo?

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oczekujących stopy zwrotu przekraczającej oprocentowanie lokat bankowych. Istotną cechą Funduszu Solution One FIZ jest duża płynność aktywów - wpłaty i wypłaty w funduszu realizowane są w cyklach miesięcznych.

Płynność inwestycji

Nabycia i umorzenia certyfikatów dokonywane są raz w miesiącu.

Zarządzający

Zespół zarządzający posiada przeszło 15-to letnie doświadczenie w obrocie wszystkimi dostępnymi na rynku instrumentami finansowymi.

Monitoring ryzyka

Dywersyfikacja ryzyka dokonywana jest poprzez równoczesną realizację kilku nieskorelowanych ze sobą strategii (na wielu rynkach). Do codziennego monitoringu ryzyka wykorzystywane są zaawansowane systemy komputerowe.

Kluczowe rynki

Wiodącym obszarem aktywności inwestycyjnej są globalne rynki kapitałowe.

Cechuje nas:

•Niekonwencjonalne podejście do inwestowania, oparte jest na wykorzystywaniu nieefektywności rynków.

•Zarządzający dąży do wygenerowania pozytywnych stóp zwrotu, bez względu na trendy na rynkach akcji, towarów, walut (w wykorzystywanych strategiach realizowanych przez spółki portfelowe stosowane są instrumenty pochodne oraz długa i krótka sprzedaż)

•Rygorystyczne podejście do zarządzania ryzykiem i dywersyfikacji strategii inwestycyjnych.