Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

Ceny surowców będą rosnąć

Ostatnie lata to spadki cen surowców przemysłowych, w tym głównie metali i surowców energetycznych. Obserwowaliśmy spadki cen gazu oraz przede wszystkim spektakularne dołki osiągane przez cenę ropy (26 USD w lutym 2016 roku). Taniały też metale. Według Banku Światowego, w 2016 roku aluminium było o 3,6% tańsze w stosunku do roku poprzedniego (14% tańsze w stosunku do 2014 roku), a miedź o 11,7% (29% w stosunku do 2014). Wzrosły za to ceny złota i srebra (odpowiednio o 7,6% i 9,1%), ale o 6,3% spadła cena platyny.

C:\Users\Paulina\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\commodity forecast.png

Bank Światowy prognozuje, że 2017 rok będzie czasem wzrostów cen surowców energetycznych oraz metali. Wzrosnąć mają ceny gazu, węgla oraz ropy, która ma kosztować 55 USD za baryłkę. Bank Światowy spodziewa się także wzrostów ceny aluminium na poziomie 6%, miedzi i rud żelaza o 11%. W górę mają pójść też pozostałe z listy metali, czyli ołów, nikiel, cyna oraz cynk. Ma to mieć związek ze spadkiem podaży oraz utrzymywaniem się popytu na stałym poziomie. W związku z planowanymi podwyżkami stóp procentowych w USA, przewiduje się spadki cen złota i srebra. Wzrosnąć ma za to cena platyny.

Prognozy Banku Światowego potwierdza analiza międzyrynkowa. Zgodnie z cyklem Pringa przedstawionym poniżej, jako pierwsze zaczynają rosnąć ceny obligacji, następnie rosną ceny akcji, a jako ostatnie rozpoczynają się wzrosty cen surowców (instrumentów wrażliwych na inflację), a dzieje się to, kiedy akcje znajdują się w zaawansowanej fazie wzrostów. Co więcej, ceny surowców wciąż rosną, gdy ceny akcji zaczynają spadać.

C:\Users\Paulina\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\Bez tytułu.png

Obecnie indeksy akcji wciąż rosną i niewiele wskazuje na ich nadchodzące spadki, co potwierdza oczekiwania Banku Światowego co do cen surowców w 2017 roku.

C:\Users\Paulina\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\index.png

 

Paulina Cegiełka

Analityk