Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

Czy jesteśmy w inflacyjnej fazie cyklu?

Według Bank of America Merrill Lynch, rok 2017 będzie momentem końca deflacji, globalizacji i niskich stóp procentowych na rzecz inflacji, protekcjonizmu oraz wyższego kosztu pieniądza. Bank of America Merrill Lynch zaleca dodatkowo sprzedaż Wall Street, czyli odejście od kupna akcji. Zaleca także odejście od obligacji na rzecz kupna surowców. Oznaczałoby to przejście do kolejnej, inflacyjnej, fazy cyklu koniunkturalnego, według Pringa.

 

1

 

 

Inflacja w USA jest na najwyższym poziomie od 2012 roku, a inflacja w strefie euro sięga poziomów z 2013 roku. Wraz z inflacją rosną ceny surowców przemysłowych, które dodatkowo wspomagają wzrost inflacji. Niestety, wyższa inflacja jest szkodliwa dla obligacji, dlatego nie są one korzystną inwestycją według Bank of America Merrill Lynch.

 

2

Rośnie także inflacja w Polsce.

3

 

 

Zabezpieczeniem przed inflacją jest złoto, którego cena także powinna iść w górę. Dzieje się tak dopiero od dwóch miesięcy.

 

4

 

 

Potwierdzeniem przejścia do inflacyjnej fazy cyklu koniunkturalnego są szczyty na Wall Street, które nie będą oczywiście wieczne. Według Pringa, przejście do inflacyjnej fazy cyklu koniunkturalnego odbywa się w zaawansowanej fazie wzrostów na giełdzie. Kiedy ceny akcji zaczynają spadać, ceny instrumentów wrażliwych na inflację (m.in. surowców) wciąż rosną.

 

Paulina Cegiełka

Analityk