Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

Dług publiczny USA rośnie

Biuro Budżetowe Kongresu Amerykańskiego (CBO) ostrzega. Jeżeli ustawodawstwo amerykańskie pozostanie zasadniczo niezmienione, w ciągu najbliższych 30 lat Stany Zjednoczone mogą zmierzyć się z najwyższym poziomem długu publicznego w stosunku do PKB w historii. Obecnie dług w stosunku do PKB sięga poziomów niewidzianych od zakończenia II wojny światowej. Rekordowy poziom zadłużenia wyniósł 121,7% PKB w 1946 roku. Obecnie wynosi 104,17% PKB. Dla porównania poziom długu publicznego do PKB w strefie euro wynosi obecnie 90,7%, w Niemczech 71,2%, w Polsce 51,3%, w Szwajcarii jedynie 34,4%.

C:\Users\Paulina\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Bez tytułu.png

Dług publiczny to pojęcie często mylone z deficytem budżetowym. Deficyt budżetowy państwa stanowi różnicę pomiędzy wydatkami a dochodami jego rządu, samorządów, instytucji w danym roku. Dług publiczny jest sumą pożyczek zaciągniętych przez rząd, samorządy, instytucje danego państwa, czyli częściowo jest sumą poprzednich deficytów budżetowych. Trudno jest wskazać idealny poziom długu publicznego w stosunku do PKB. Wskazane jest posiadanie go przez każde państwo, ale zbyt wysoki jego poziom może być przyczyną spowolnionego wzrostu gospodarczego. Według kryteriów konwergencji Unii Europejskiej, dług publiczny państwa aspirującego do bycia członkiem UE nie powinien przekraczać 60% PKB.

Według CBO, najbliższe trzy dekady przyniosą także zwiększony deficyt budżetowy. Podczas gdy obecnie wynosi on 2,7% PKB, w 2047 roku ma osiągnąć poziom 9,8%. Największy wpływ na zwiększenie deficytu mają mieć odsetki od długu państwowego, koszty ubezpieczeń społecznych oraz wydatki na opiekę zdrowotną.

https://www.cbo.gov/system/files/52480-land-summaryfigure_0.png

Wydatki na opiekę zdrowotną miały zostać zmniejszone dzięki programowi Donalda Trumpa. Jednak w ubiegły piątek odwołano głosowanie w tej sprawie ze względu na niewystarczające poparcie nie tylko wśród Demokratów, ale także Republikanów.

(Paulina Cegiełka – Solution One FIZ)