Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

Dolar coraz słabszy – EUR już po 1,16 USD

Dzisiejsze posiedzenie ECB nie przyniosło zaskakujących wiadomości. Zgodnie z oczekiwaniami stopa refinansowa, kredytowa ora depozytowa pozostały niezmienione, odpowiednio na poziomach 0,00%, 0,25% oraz -0,40%. Wielkość programu QE nadal będzie wynosić 60 mld EUR miesięcznie. ECB nadal (tak jak zapowiadano na poprzednim posiedzeniu) nie przewiduje zmian stóp procentowych w horyzoncie czasowym zdecydowanie przekraczającym okres skupu aktywów, który ma potrwać co najmniej do końca 2017 roku. Dłużej potrwa on bowiem wtedy, gdy do końca bieżącego roku nie nastąpi postęp w trwałym dostosowaniu ścieżki inflacji odpowiadającym celowi inflacyjnemu. Możliwe także, że w tym wypadku wolumen programu QE zostanie zwiększony.

Mario Draghi nie powiedział więc w zasadzie niczego nowego. Według ECB, wyniki analizy ekonomicznej oraz monetarnej wskazują, że należy utrzymać łagodną politykę pieniężną, by inflacja trwale powróciła do poziomu poniżej, lecz blisko 2%. Mimo braku zaskakujących informacji oraz jastrzębich komunikatów, EUR umocniło się wobec dolara i sięga już powyżej poziomu 1,16. Umocnienie względem poprzedniego dnia wyniosło dziś około 1%.

https://stooq.pl/c/?s=eurusd&c=1d&t=l&a=ln&b

Kontynuowany jest niekorzystny okres dla dolara. Od początku roku USD osłabia się wobec EUR już o 10,5%. EURUSD na tym poziomie widzieliśmy ostatnio na początku 2015 roku, a więc 2,5 roku temu.

Nie pozostaje to bez znaczenia dla pary dolara z polskim złotym. Od grudnia ubiegłego roku dolar sukcesywnie osłabia się i obecnie płacimy za niego jedynie 3,62 zł, podczas gdy w grudniu 2017 roku cena dolara sięgała 4,28 zł. Oznacza to prawie 20-procentowe osłabienie amerykańskiej waluty (lub umocnienie polskiej) w ciągu 7 miesięcy.

Paulina Cegiełka
Analityk