Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

ECB nie będzie naśladować Fed w tym roku

Europejski Bank Centralny zdecydował dziś pozostawić stopę depozytową, refinansową oraz kredytową na niezmienionym poziomie, czyli odpowiednio -0,40%, 0,00%, 0,25%. Wielkość programu QE nadal ma wynosić 60 mld EUR. ECB nie przewiduje zmian stóp procentowych w horyzoncie czasowym zdecydowanie przekraczającym okres skupu aktywów, który ma potrwać co najmniej do końca 2017 roku. Na słowa Mario Draghiego euro zareagowało lekkim osłabieniem, które w ciągu dzisiejszego dnia wyniosło około -0,5%.

https://stooq.pl/c/?s=eurusd&c=1d&t=l&a=ln&b

Program skupu aktywów ma potrwać tak długo, aż nastąpi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu. Jeżeli do końca bieżącego roku nie nastąpi postęp w trwałym dostosowaniu ścieżki inflacji, program QE może zostać wydłużony lub jego skala może zostać zwiększona. Odsuwa to nieco w czasie nasze przypuszczenia co do nadchodzących zmian w polityce ECB.

Poniższy wykres porównujący stopy procentowe w USA oraz UE pokazuje, że polityka monetarna Fed jest w pewnym stopniu „naśladowana” przez ECB. Jeżeli w danym momencie Fed wykonuje jakiś ruch (obniża lub podwyższa stopy procentowe), ECB robi to po upływie około 1-2 lat. Kiedy FED zaczął podnosić stopy procentowe w połowie 2004 roku i robił to przez kolejne 2 lata, ECB zaczął to robić na koniec 2005 roku i zajęło mu to prawie 2 lata. Z kolei na koniec 2007 roku stopy procentowe w USA były stopniowo obniżane aż dotarły do poziomu 0,00-0,25% i zostały tak utrzymane do grudnia 2015 roku. Podobne działania podjął Europejski Bank Centralny po upływie roku, czyli pod koniec 2008 roku. Można było się spodziewać, że ECB w najbliższym czasie podniesie stopy procentowe, tak jak niedawno zrobił to Fed. Jednak od momentu kiedy Fed zerwał z polityką zerowych stóp procentowych minęło już 1,5 roku.

Euro Area Interest Rate

ECB prędzej czy później zerwie z polityką zerowych stóp procentowych oraz luzowania ilościowego. Jednak według dzisiejszych zapowiedzi nie nastąpi to w tym roku ani na początku przyszłego, więc można oczekiwać, że przesunięcie pomiędzy decyzją Fed a decyzją ECB wyniesie więcej niż dotychczas, bo ponad 2 lata.

Paulina Cegiełka
Analityk