Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

Komentarz Zarządzającego po pierwszym roku działalności

Za nami pierwszy miesiąc nowego roku działalności Solution One FIZ. Wypracowany wynik po 12 miesiącach działalności wyniósł 12,07%. Do osiągnięcia minimalnego zakładanego poziomu 15% r/r zabrakło 2,93 pp. ale i tak pozwoliło to nam uplasować się w pierwszej dziesiątce wśród 75 funduszy absolutnej stopy zwrotu na rynku polskim wg portalu analizy.pl.

Skuteczność zarządzających poznaje się po tym, jak radzą sobie w złych czasach. Mijający rok nie był sprzyjający dla Solution One. Przeprowadzona na początku roku zmiana polityki monetarnej Szwajcarii, na której opierała się flagowa strategia funduszu spowodowała konieczność restrukturyzacji lokat. W następstwie tych wypadków nastąpiła konieczność przebudowy naszych strategii, zmniejszając tym samym ilość środków będących w aktywnym obrocie. Ciążyło również przyjęte rok temu restrykcyjne założenie utrzymania wszystkich miesięcy pozytywnych w pierwszym roku działalności. Ostrożność na rynkach finansowych kosztuje, jednak postanowiliśmy nie zmieniać tych założeń aż do upływu pełnego roku działalności.

Począwszy od października, zarządzamy ryzykiem funduszu z perspektywy interwałów trzymiesięcznych. W związku z tym oczekujemy pozytywnego zamknięcia wszystkich nadchodzących kwartałów. Zmiana ta pozwoli obniżyć koszt zabezpieczenia, co powinno mieć przełożenie na wyższy wynik inwestycyjny. Doświadczenia minionych 12 miesięcy obligują nas do założenia oczekiwanej stopy zwrotu w szerszym przedziale 10-18% r/r, już po uwzględnieniu faktu, że nowy rok rozpoczął się od spadku wyceny o 0,19% w październiku.

Pomimo niedosytu, obiektywne wskaźniki mierzące efektywność Funduszu pokazują dobry obraz. W zestawieniu produktów absolutnej stopy zwrotu prowadzonym przez serwis Analizy Online jesteśmy niekwestionowanym liderem w odniesieniu do zysku względem ponoszonego ryzyka (mierzony tzw. wskaźnikiem Sharpe’a). Pomimo tego w kolejnym roku liczymy na więcej – zwłaszcza, w kategorii wyniku rocznego mierzonego stopą zwrotu.

Wdrażamy już modele które od kilku miesięcy testowane są z powodzeniem na ograniczonej części kapitału, a do końca listopada zakończymy proces przebudowy zaplecza transakcyjnego, rozpoczętego w lutym, który nadal blokuje nas przed realizacją wszystkich strategii. Dodatkowo, kapitał, który pozyskujemy powinien pozwolić na osiągnięcie bardziej optymalnych wielkości zawieranych pozycji, co powinno przełożyć się na zwiększenie stóp zwrotu. Połączenie większego kapitału, bardziej efektywnych, przetestowanych strategii oraz odpowiedniej infrastruktury logistycznej powinno pomóc nam w osiągnięciu zakładanego celu inwestycyjnego.