Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

Krachu nie będzie

Nie zaryzykuję twierdzenia, że za życia mojego czy Janet Yellen nie będzie kryzysu, ale nie będzie go w najbliższych miesiącach, kwartałach, może nawet latach. Obecna wartość wskaźnika P/E Schillera dla pięciuset spółek o największej kapitalizacji notowanych na giełdzie w USA (S&P 500) sięga niemal 30. Według niektórych analityków „normalne” wartości wskaźnika to 15-20. Wyższe oznaczają przewartościowanie akcji i nadchodzący krach. Nie warto jednak brać tu pod uwagę opinii większości.

Wskaźnik ceny do zysku to jeden z najpopularniejszych wskaźników w analizie fundamentalnej spółek. Informuje nas, jaki jest stosunek ceny rynkowej akcji spółki do zysku przypadającego na jedną akcję. Wskaźnik P/E Schillera (na wykresie poniżej) historyczne maksimum osiągnął w 1999 roku osiągając wartość 44,19. Obecna jego wartość jest wyższa nawet niż była prawie dekadę temu w czasie kryzysu, co ma związek ze specyfiką obliczania tego wskaźnika – jest to cena akcji dzielona przez średni zysk na akcję z ostatnich 10 lat skorygowany o inflację.

C:\Users\Administrator\Desktop\pobrane.png

W związku z tym, że ostatnie 10 lat to okres zdecydowanie za długi, by na tej podstawie szacować niedowartościowanie lub przewartościowanie spółek, wykorzystuje się w tym celu wskaźnik ceny do zysku, który uwzględnia zyski z ostatnich 12 miesięcy – dokładnie tak jest obliczony wskaźnik na wykresie poniżej. Jak widać, obecnie jego wartość wynosi 24,37, a maksimum osiągnął w maju 2009 roku.

C:\Users\Administrator\Desktop\pobrane (1).png

Wskaźnik ceny do zysku może być także obliczony z wykorzystaniem przewidywanego zysku w kolejnych czterech kwartałach lub historycznego zysku z ostatnich dwóch kwartałów oraz przewidywanego zysku w kolejnych dwóch.

Wskaźnik ceny do zysku na poziomie 25 oznacza, że spółka powinna być w stanie zarobić równowartość 100% jej akcji w ciągu 25 lat. Odpowiada on więc w przybliżeniu stopom procentowym na poziomie 4% rocznie, ponieważ 100% zysku przyniesie także lokata na 4% na 25 lat (pomijając procent składany). Prawdopodobnie mając do wyboru dwie powyższe opcje, wybierzemy lokatę, która jest obarczona niższym ryzykiem.

Obecnie wskaźnik P/E uwzględniający zyski z ostatnich 12 miesięcy znajduje się w okolicach poziomu 25, natomiast stopy procentowe są wciąż na rekordowo niskich poziomach. Stopa procentowa w USA znajduje się w przedziale 1,00-1,25%, co nie zachęca do trzymania pieniędzy w banku i kieruje uwagę inwestorów na bardziej ryzykowne aktywa, jak akcje. Dopiero znaczny wzrost stóp procentowych mógłby zahamować hossę na rynku akcji. Wiadomo, że nie nastąpi on nagle, więc także na zakończenie hossy musimy jeszcze zaczekać.

Paulina Cegiełka
Analityk