Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

Kto ucierpi na kolejnych ograniczeniach rynku Forex

Od 16 lipca 2015 r. minimalny depozyt zabezpieczający transakcje na rynku finansowym został zwiększony do 1%. Spowodowało to ograniczenie dźwigni finansowej do poziomu 1:100. Wydawało się, że będzie to koniec większych zmian na rynku inwestycji lewarowanych, ale 10 lipca Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, który przewiduje zwiększenie minimalnego depozytu zabezpieczającego do 4%, czyli ograniczenie dźwigni finansowej do poziomu 1:25. Co więcej, projekt przewiduje szersze uprawnienia dla KNF w zakresie publikowania ostrzeżeń publicznych. Domeny internetowe, które znajdą się na liście takich ostrzeżeń, będą podlegały obligatoryjnemu blokowaniu przez przedsiębiorstwa świadczące usługi dostępu do Internetu.

Celem powyższych zmian jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego oraz zapobieganie nadużyciom dokonywanych przez podmioty oferujące usługi na platformach internetowych, działające bez uprawnień. Projekt zmian w ustawie jest także odpowiedzią na wyniki kontroli P/16/007 przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w lutym 2017 roku „Ochrona nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego”. Według NIK, z danych KNF wynika, że odsetek klientów Forex ponoszących stratę zwiększył się z 80,7% do 82,2% w latach 2013-2015, natomiast w I półroczu 2016 roku spadł do 75%. Łączne straty klientów w okresie objętym kontrolą wyniosły 1,8 mld zł.

Co zmieni wprowadzenie proponowanych zmian? Poza tym, że prawdopodobnie faktycznie ograniczy nadużycia, ponieważ utrudni funkcjonowanie łamiącym prawo jednostkom, utrudni działalność inwestorom profesjonalnym. Proponowane zmiany są z pewnością dobre dla osób bez doświadczenia na rynku, czyli potencjalnych ofiar znanych nam „łowców frajerów”. Jednak dla inwestorów, którzy znają rynek, w tym inwestorów profesjonalnych, ograniczenie dźwigni finansowej będzie prowadziło do dwóch możliwych skutków: ograniczenia zysków lub konieczności zainwestowania większego kapitału. Załóżmy, że inwestor profesjonalny przy dźwigni finansowej 1:100 potrzebował do realizacji swojej strategii kapitału o wielkości 250 tys. zł. Przy dźwigni 1:25 będzie potrzebował 4 razy więcej, czyli 1 mln zł, lub będzie musiał zadowolić go 4-krotnie niższy zysk. Do tej pory jego 250 tys. zł pozwalało na transakcje warte 25 mln zł, teraz pozwoli na otwarcie pozycji o wartości tylko 6,25 mln zł. Projekt zmian działa także na niekorzyść polskich firm inwestycyjnych na rzecz tych zagranicznych.

Projekt ustawy już wywołał skutki dla XTB – polskiego brokera notowanego na warszawskiej giełdzie. Proponowane zmiany, o których usłyszeliśmy w czwartek spowodowały spadek kursu akcji X-Trade Brokers, który zadebiutował na GPW w maju 2016 roku. Od czasu pojawienia się projektu zmian w ustawie kurs akcji XTB spadł już o 13% i znajduje się na historycznych minimach.

Paulina Cegiełka
Analityk