Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

Najgorszy rok dla PLN

Wraz z końcem roku kalendarzowego polski złoty znów znalazł się na poziomie minimów ze stycznia, które wywołane zostały obniżką ratingu kredytowego Polski przez agencję Standard and Poor’s. Kurs EUR/PLN sięgnął wtedy poziomu 4,50. Obecnie kurs EUR/PLN waha się w granicach 4,40-4,42, choć na początku grudnia również sięgał poziomu 4,50, który jednak nie został jeszcze trwale przełamany. Kurs USD/PLN znajduje się znacznie wyżej niż na początku roku, co jest związane z silnym umocnieniem dolara. Obecnie wynosi 4,22-4,25, a na początku roku sięgnął jedynie 4,15. Wartość PLN index znajduje się obecnie na poziomach styczniowych, a są to wartości najniższe w historii.

http://stooq.pl/c/?s=pln_i&c=10y&t=l&a=ln&b

Wiele walut, w tym również polski złoty, ucierpiało po decyzji FED. 14 grudnia stopy procentowe w USA zostały podniesione o 25 punktów bazowych i w ten sposób dolar umocnił się, a inne waluty uległy osłabieniu. Dotyczy to szczególnie walut gospodarek wschodzących, do których zalicza się Polska, ale także tych, których nie dotyczy perspektywa podwyżki stóp procentowych. FED planuje za to trzy kolejne podwyżki stóp procentowych, co, jeśli oczywiście nastąpi, również nie okaże się korzystne dla innych walut, w tym polskiego złotego.

Na słabość naszej waluty wpływa także sytuacja wewnętrzna. Chaos panujący w kraju jest odczuwalny dla inwestorów zewnętrznych. Wystarczy zacząć wymieniać: zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego, obietnice wyborcze bez pokrycia finansowego, ograniczenie pracy mediów w Sejmie. To tylko niektóre ze spraw, które wpływają na wizerunek Polski w oczach inwestorów zagranicznych. Niepewność co do przyszłości naszego kraju oraz strach przed kolejnymi pomysłami rządu raczej skłania inwestorów by omijać Polskę szerokim łukiem.

Znane są już terminy publikacji decyzji agencji ratingowych dotyczących Polski. Fitch planuje przeglądy na 13 stycznia, 7 lipca oraz 8 grudnia. Moody’s opublikuje swoje decyzje 13 stycznia, 12 maja oraz 8 września. Z kolei Standard & Poor’s (agencja, która jako jedyna obniżyła rating kredytowy Polsce w 2016 roku) ogłosi werdykt 21 kwietnia, a następnie 20 października. Moody’s obecnie jest dla nas najbardziej pobłażliwy i daje nam najwyższą ocenę ratingową A2, ale z perspektywa negatywną. Fitch ocenia Polskę trochę niżej, bo na A- z perspektywą stabilną. Standard and Poor’s przyznaje nam jak dotąd najniższą ocenę – BBB+ z perspektywą stabilną.

 

Paulina Cegiełka

Analityk