Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

Podwyżka stóp proc. w strefie euro w tym roku

W grudniu mija 2 lata od pierwszej podwyżki stóp procentowych w USA, która nastąpiła po długim okresie utrzymywania stóp procentowych w okolicy zera. Podwyżka z 0,00-0,25% do 0,25-0,50% nastąpiła dokładnie 16 grudnia 2015 roku. Później nastąpiły jeszcze 3 podwyżki (grudzień 2016, marzec 2017 oraz czerwiec 2017) i obecnie stopy procentowe w USA znajdują się w przedziale 1,00-1,25%.

United States Fed Funds Rate

Przed nami jeszcze 3 posiedzenia Fed w tym roku: 20 września, 1 listopada oraz 13 grudnia. Oczekiwania co do podwyżki stóp procentowych w tym roku, póki co, nie są silne (według FedWatch Tool). Obecnie oczekiwania wskazują na 100-procentowe prawdopodobieństwo pozostawienia stóp na obecnym poziomie w grudniu, 95-procentowe prawdopodobieństwo pozostawienia ich w tym przedziale w listopadzie, natomiast w grudniu prawdopodobieństwo to jest już niższe i wynosi 50,8%, a 46,8% to prawdopodobieństwo podwyżki o 25 bps (2,3-procentowe prawdopodobieństwo dotyczy podwyżki o 50 bps). Prawdopodobieństwo podwyżki jest wyższe od prawdopodobieństwa pozostawienia stóp bez zmian dopiero w marcu 2018 roku czyli na piątym z kolei posiedzeniu Fed (czwarte odbędzie się 31 stycznia 2018) i wynosi 47,5%. Należy pamiętać, że wartości te wciąż będą się zmieniać.

http://fedwatchtool.cmegroup.com/ChartImages/BANTIXWFENLB01/QPWUFWCC_000023.png?9645819f-b824-4905-a6e4-a84c7d5fc7fd

http://fedwatchtool.cmegroup.com/ChartImages/BANTIXWFENLB01/QPWUFWCC_000025.png?ce87a322-e46a-41c5-8cfc-05b0dd158f19

Jak wskazuje analiza wartości stóp procentowych w USA oraz Eurolandzie, polityki makroekonomiczne obu gospodarek są do siebie zbliżone, choć nie występują jednocześnie, lecz występuje pomiędzy nimi około 1-2-letnie przesunięcie – pierwszy jest Fed. Decyzje w sprawie stóp procentowych w strefie euro zapadną w najbliższym czasie 7 września, 26 października oraz 14 grudnia. Podwyżka stóp procentowych przez ECB jeszcze w tym roku tylko potwierdzi naśladowanie przez europejski bank polityki Fed.

https://s.stooq.pl/n/pic/solutionone/163.png

Paulina Cegiełka
Analityk