Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

Polacy wzbogacili się najmocniej na świecie

Według Global Wealth Report publikowanego co roku przez Credit Suisse, znów wzrosły nierówności w poziomie bogactwa na świecie. Połowa populacji dorosłych posiada mniej niż 1% całkowitego bogactwa, natomiast połowa całkowitego bogactwa należy do zaledwie 1% populacji dorosłych na świecie. 10% populacji dorosłych jest natomiast w posiadaniu 88% światowych aktywów. By znaleźć się wśród połowy najbogatszych, majątek danej osoby musiał wynieść przynajmniej 3.582 USD, by trafić do grona 10% najbogatszych majątek musiał wynieść 76.754 USD, natomiast by znaleźć się w 1-procentowym gronie najbogatszych, trzeba było mieć już 770.368 USD. Rok temu były to odpowiednio kwoty 2.200, 71.600 oraz 744.400 USD.

Co ciekawe, jeśli chodzi o majątek gospodarstw domowych, w porównaniu do poprzedniego roku najbardziej zyskała Polska. Bogactwo gospodarstw domowych wzrosło o 18%. Powodem były głównie wzrosty cen akcji na giełdzie. Dużo w tej kategorii zyskały też gospodarstwa domowe w Izraelu, RPA oraz Nowej Zelandii, a najwięcej straciły w Egipcie. Biorąc pod uwagę bogactwo poszczególnych krajów, w ciągu ostatniego roku najwięcej zyskały Stany Zjednoczone, Chiny oraz Niemcy, straciła natomiast Japonia i Egipt.

Najwięcej milionerów żyje w USA. Dalej na podium plasuje się Japonia i Wielka Brytania. Według prognoz, w najbliższych pięciu latach liczba milionerów ma najsilniej wzrosnąć w Argentynie (aż o 127%), Brazylii (81%), Indiach (52%) oraz Rosji (49%) – czyli w krajach rozwijających się. Wzrost liczby milionerów będzie najwyższy w Afryce (73%) oraz Ameryce Łacińskiej (54%). Liczba milionerów ma spaść tylko w Wielkiej Brytanii (-3%). 41-procentowy wzrost liczby milionerów w Chinach do 2022 roku spowoduje awans kraju w tym rankingu na 3 miejsce – liczba milionerów wyniesie tam wtedy 2,7 mln. Z kolei liczba milionerów w Polsce w 2022 roku ma wynieść 74 tys.

Milionerzy to 0,7% dorosłej populacji na świecie. Z kolei aż 3,5 mld ludzi posiada aktywa poniżej 10.000 USD. Są oni jednocześnie w posiadaniu 2,7% majątku całego świata.

Paulina Cegiełka
Analityk