Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

Rating Chin obniżony

Rating jednej z największych gospodarek na świecie został dziś obniżony z AA- do A+ przez agencję Standard and Poor’s. Była to pierwsza obniżka ratingu Chin przez tę agencję od 1999 roku. W konsekwencji tak samo (z AA- do A+) obniżono też ratingi banków działających na terenie Chin: DBS China, Hang Seng China oraz HSBC China. Jak podaje agencja, długoterminowa perspektywa ratingu kredytowego Chin oraz banków została uznana za stabilną. Rating Chin został już wcześniej obniżony w maju przez agencję Moody’s.

Rating kredytowy Chin został obniżony z powodu silnego wzrostu poziomu kredytowania, który w ocenie Standard and Poor’s doprowadził do wzrostu ryzyka gospodarczego i finansowego. Mimo że, jak wskazuje agencja, wzrost zadłużenia przyczynił się do zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego oraz cen aktywów, spowodował niestety także zmniejszenie stabilności finansowej. Jeżeli Chiny nie będą się wywiązywały z zobowiązań z tytułu długu publicznego, mało prawdopodobne jest, że nie będzie miało to negatywnego wpływu na tamtejsze banki. Tak decyzję o obniżeniu ratingu banków uargumentował S&P. Agencja zaznaczyła także, że jeżeli zdecyduje się podnieść rating kredytowy Chin, uczyni to także wobec powyższych banków.

Jak podaje Bloomberg, całkowite zadłużenie Chin wynosi już około 260% wartości PKB.

Perspektywa stabilna odzwierciedla pogląd agencji, że wzrost gospodarczy Chin utrzyma się na wysokim poziomie w ciągu następnych 3-4 lat. Oczekuje się realnego PKB per capita na poziomie około 4% rocznie. Mimo obniżki ratingu S&P nie spodziewa się natychmiastowych diametralnych zmian w chińskiej gospodarce. W ocenie agencji wysokość kredytowania pozostanie na poziomie powodującym ryzyko finansowe jeszcze przez 2-3 lata.

Należy zauważyć, że dzisiejszy downgrade ratingu nie był specjalnie zaskakujący po pierwszej obniżce oceny kredytowej przez Moody’s w maju. Dlatego skutki tej decyzji dla chińskiego juana nie powinny być znaczące.

Paulina Cegiełka
Analityk