Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

Spadek inflacji i wzrost zatrudnienia w Polsce

GUS opublikował dane o inflacji oraz zatrudnieniu i wynagrodzeniach. Zaskakująco niska okazała się inflacja, która w lutym wyniosła 1,4% r/r (w tym wzrost cen usług wyniósł 2,3%, a towarów 1,0%), co było wynikiem najniższym od grudnia 2016 roku, kiedy po raz pierwszy od miesięcy ten wskaźnik cen okazał się dodatni. Była też wynikiem niższym od prognozowanego, który wynosił 1,7%. Miesiąc temu wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosił 1,9% r/r. W lutym ceny spadły w stosunku do stycznia o 0,2% (w tym towarów – o 0,3%, przy utrzymujących się na tym samym poziomie cenach usług).

Jak wskazuje GUS „wzrósł m. in. udział wydatków w zakresie restauracji i hoteli, zdrowia, transportu, wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz żywności i napojów bezalkoholowych. Obniżył się natomiast m. in. udział wydatków w zakresie łączności oraz odzieży i obuwia”. W związku z powyższym wpływ zmian wydatków na poszczególne dobra i usługi był inny niż przy obliczeniach w poprzednich miesiącach. Powyższa zmiana struktury wydatków była powodem dokonania zmian w koszyku inflacyjnym.

Dzień po opublikowaniu danych o inflacji CPI przez GUS poznaliśmy danę o inflacji HICP (Harmonised Index of Consumer Prices) mierzonej przez Eurostat. Powyższy wskaźnik jest odpowiednikiem inflacji CPI stosowanym na terenie Unii Europejskiej. Różnica polega na tym, że w przypadku inflacji HICP koszyk inflacyjny jest taki sam w każdym kraju. Wystandaryzowany koszyk umożliwia porównywanie poziomu inflacji w poszczególnych krajach UE.

GUS opublikował na swojej stronie także dane o inflacji HICP mierzonej przez Eurostat. Poziom inflacji jest jednym z kryteriów konwergencji branych pod uwagę w ewentualnym procesie wejścia Polski do strefy euro. Inflacja HICP w Polsce wyniosła 0,7% r/r. Miesiąc temu wskaźnik ten wynosił 1,6% r/r. W lutym ceny spadły o 0,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca. W styczniu wzrosły o 0,2% w stosunku do grudnia. W całej Unii Europejskiej inflacja wyniosła 1,3% r/r w lutym wobec 1,6% r/r w styczniu.

Według GUS, wzrosło zatrudnienie oraz poziom wynagrodzeń. W lutym przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,7% r/r i wyniosło 6197 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 6,8% r/r i wyniosło 4599,72 zł.

Paulina Cegiełka
Analityk