Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

To był bardzo słaby rok dla dolara

Rok 2017 to czas postępującego osłabienia dolara. Indeks waluty mierzący jej siłę wobec koszyka walut (EUR, GBP, JPY, CHF) spadł o 8,4% od początku roku. Wartość indeksu wyliczana jest przez Stooq z sumy liczby 100 (wartość bazowa indeksu) oraz średniej arytmetycznej procentowych zmian kursów walut składowych wobec ich kursów z 4 stycznia 1971 roku. W ostatnich 10 latach indeks ten osiągnął najwyższą wartość pod koniec ubiegłego roku czyli w czasie wyborów prezydenckich w USA. Mijający rok był dla dolara najgorszym od 2006 roku, kiedy ten sam indeks spadł o 9,4%.

Osłabienie dolara potwierdza też jego inny indeks, który mierzy siłę dolara względem koszyka sześciu walut (EUR, GBP, JPY, CHF oraz dodatkowo SEK i CAD). Według tego indeksu dolar osłabił się o prawie 10% w tym roku, czyli najmocniej od 2003 roku, kiedy wartość indeksu spadła o niemal 15%.

C:\Users\Paulina\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\atlas_BkdQKh5ff@2x.png

Dolar osłabił się mocno wobec euro. Kurs EUR/USD wzrósł w tym roku o 14%. Para dolara z polskim złotym wykonała jeszcze silniejszy ruch – USD/PLN spadł o 17%. Na koniec roku dolar kosztuje 3,48 zł, co jest ceną najniższą od grudnia 2014 roku.

Co ciekawe, wartość dolara spadła mimo 3 dokonanych w tym roku oraz kolejnych planowanych podwyżek stóp procentowych. Teoretycznie podwyżki stóp procentowych powinny umacniać walutę kraju, w którym występują, ale oczywiście jest to tylko jeden z wielu czynników mających wpływ na siłę waluty. Jeśli chodzi o osłabienie dolara, zdaje się duży wpływ wywarło na nie umocnienie euro oraz dobre wyniki innych gospodarek, które skierowały zainteresowanie inwestorów w ich stronę zamiast w kierunku USA.

Paulina Cegiełka
Analityk