Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

Wyspa odwrotu na S&P 500

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy indeks S&P 500 wzrósł o 19,4%, Dow Jones o 22,9%, a Nasdaq 100 o 25,6%. Zaledwie od początku bieżącego roku wzrosty tych indeksów wyniosły odpowiednio 5,6%, 5,5% oraz 8,4%. Jednak w ostatnim czasie na wykresie S&P 500 pojawiła się formacja, która może zapowiadać koniec hossy na indeksie, czyli tzw. wyspa odwrotu.

 

1

 

Wyspa odwrotu to formacja, która według analizy technicznej zapowiada odwrócenie trendu krótkoterminowego. Może odwracać zarówno dotychczasowy trend wzrostowy jak i spadkowy. Obserwowana jest zazwyczaj na wykresie o niskim interwale czasowym – godzinowym, dziennym, czasem tygodniowym. Na formację składają się dwie luki cenowe. W przypadku dotychczasowego trendu spadkowego, pierwsza luka jest luką bessy, druga hossy. Jeśli do tej pory obserwowaliśmy hossę na rynku, pierwsza luka jest luką hossy, natomiast druga bessy. Ruchy cen pomiędzy pierwszą a drugą luką są zazwyczaj niewielkie. Formacja zostaje zanegowana dopiero, gdy luki zostaną pokonane.

2

 

Zdarza się, że powyższa formacja odwraca dość silne trendy wzrostowe. Kiedy na danym rynku trwa hossa, nagle pojawia się luka hossy, cena na kilka dni zostaje na podobnym poziomie, po czym pojawia się luka bessy. W takim przypadku formacja ta często informuje nas, że spółka lub indeks osiągnęły średnioterminowy szczyt i cena będzie spadać. Zdaje się, że właśnie z takim przypadkiem mamy do czynienia. S&P 500, podobnie jak inne, zwłaszcza amerykańskie indeksy, od listopada znajdował się w niemal niczym niezakłóconym trendzie wzrostowym. Na wykresie o interwale 2-godzinowym widzimy lukę hossy, która pojawiła się na przełomie lutego i marca. Następnie w obszarze wyspy cena osiągnęła amplitudę około 25 centów i nastąpiła luka bessy. Od tego momentu cena indeksu spadła i luka nie została pokonana, co może oznaczać, że S&P 500 właśnie rozpoczął co najmniej krótkoterminowy trend spadkowy.

 

Paulina Cegiełka

Analityk