Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

Załamanie Idea Banku

W ciągu jedynie dzisiejszej sesji giełdowej cena akcji Idea Banku, jednego z głównych sprzedawców obligacji GetBacku, spadła o prawie 17%. Ostatni tydzień to już ponad 30-procentowy spadek, a w ciągu ostatniego miesiąca akcje zanurkowały o prawie 51% w dół. Dzisiejszy spadek wartości Idea Banku zbiegł się w czasie z informacją GetBacku o wysokości długu wobec obligatariuszy, którego wartość wynosi ponad 90 mln zł. Był moment w ciągu dnia kiedy akcje Idea Banku spadały o 20%, a handel nimi został zawieszony na giełdzie. Dziś na koniec dnia wartość jednej akcji wyniosła 7,68 zł, podczas gdy wczoraj było to 9,22 zł w chwili zamknięcia giełdy. Z kolei na początku miesiąca akcje te były warte powyżej 15 zł.

Na stronie Idea Banku pojawił się dziś komunikat: „W nawiązaniu do doniesień medialnych, Idea Bank informuje, że na 26 kwietnia 2018 r. stan należności Grupy Kapitałowej Idea Banku od spółki GetBack SA wynosi 14,3 mln zł, w tym są to obligacje o wartości 8,3 mln zł i należności handlowe na kwotę 6 mln zł. Należności od GetBack stanowią 0,06 proc. sumy bilansowej Grupy Idea Banku wynoszącej na koniec 2017 r. 24 mld zł”. Powyższe informacje spowodowały wyprzedaż akcji Idea Banku, co potwierdza dzisiejszy wysoki wolumen handlu.

Obecne wartości akcji Idea Banku są najniższymi w historii. Spółka jest notowana na giełdzie od połowy kwietnia 2015 roku. W chwili debiutu na GPW akcje były warte 25 zł, czyli o złotówkę więcej niż wynosiła ich cena emisyjna. Od tamtej pory inwestorom nie udało się na nich wiele zarobić – akcje jedynie delikatnie poszły w górę zaraz po debiucie, następnie utrzymywały się na względnie stałym poziomie, po czym już tylko spadały.

Paulina Cegiełka
Analityk