Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN