Wartość certyfikatu z dnia 31.08.2017 wynosi: 129,03 PLN