Wartość certyfikatu z dnia 30.04.2017 wynosi: 124,30 PLN