Wartość certyfikatu z dnia 30.09.2017 wynosi: 130,00 PLN