Nazwa Funduszu
Solution One FIZ
Forma Prawna
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Charakter
Fundusz inwestujący w spółki portfelowe realizujące strategie wykorzystujące nieefektywności rynków finansowych (w tym także arbitraż). Dominującym rynkiem dla działalności spółek portfelowych są płynne rynki kapitałowe (m.in. indeksy, akcje, waluty oraz strategie wykorzystujące stopy procentowe).
Zarządzający
SATURN TFI
Bank Depozytariusz
Raiffeisen Bank Polska
Numer RFI
1026
Wycena funduszu/aktywów
PKF CONSULT
Umorzenie środków
Co miesiąc
Wycena funduszu
Miesięczna