SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Solution One FIZ informuje, że dane podane na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jak również usługi doradztwa finansowego czy też rekomendacji inwestycyjnych, a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej.

Zawartość serwisu internetowego została przygotowana z należytą starannością, zgodnie z najlepszą wiedzą SATURN TFI S.A. oraz Solution One FIZ. Jednocześnie z uwagi na specyfikę działalności SATURN TFI S.A. oraz Solution One FIZ oświadcza, że nie ponosi  odpowiedzialności za prawdziwość oraz merytoryczną trafność informacji podanych na niniejszej stronie. Towarzystwo nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Osoba wykorzystująca dane zawarte w serwisie internetowym działa na własne ryzyko.

SATURN TFI S.A. oraz Solution One FIZpragnie poinformować, iż używanie komunikacji elektronicznej związane jest ze specyfiką działania systemów elektronicznych i nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka związanego z ingerencją osób trzecich, w tym także zarażenia systemu informatycznego osoby korzystającej z serwisu internetowego wirusem komputerowym. SATURN TFI S.A. oraz Solution One FIZ nie odpowiada również za przypadki braku dostępności do serwisu z przyczyn technicznych oraz za inne skutki wywołane awarią sytemu łączności telekomunikacyjnej.

Układ i zawartość niniejszej strony internetowej chroniona jest prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).