Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

20 polskich spółek wśród 1000 najszybciej rozwijających się w Europie

Według rankingu przygotowanego przez Financial Times we współpracy ze Statista, 20 spośród 1000 najszybciej rozwijających się spółek w Europie to spółki z naszego kraju. Spółki były porównywane pod względem procentowego wzrostu przychodów w latach 2013-2016. Jak zaznaczają autorzy badania, ranking nie jest kompletny. Aby znaleźć się w rankingu, należało się zarejestrować, jednak z różnych powodów nie wszystkie spółki to zrobiły. Minimalna wartość absolutnego wzrostu, która pozwoliła znaleźć się w rankingu, wyniosła 34,6% w tym roku.

W rankingu sumy przychodów wszystkich spółek zostały sprowadzone do jednej waluty (euro). Głównym kryterium porównawczym był wzrost absolutny w latach 2013-2016, ale mierzono także średnioroczny wzrost przychodów, który obliczany był za pomocą wskaźnika CAGR:

Pierwsza polska spółka w rankingu to Benhauer z branży technologicznej, który znalazł się na 26 miejscu. Średnioroczny wzrost przychodów wyniósł 225,9%, a wzrost absolutny 3363%. Wśród 20 polskich spółek w powyższym rankingu 12 to spółki z branży technologicznej. Spółka z naszego kraju, która osiągnęła najwyższy przychód w 2016 roku to CD Projekt, który znalazł się na 51 miejscu w rankingu.

Na pierwszym miejscu rankingu znalazła się brytyjska spółka Deliveroo specjalizująca się w dostarczaniu żywności z restauracji do klientów, której średnioroczny wzrost przychodów wyniósł w tym okresie 923,5%, a absolutny wzrost przychodów przekroczył 107 tys. %. W rankingu dominują spółki niemieckie, których liczba wyniosła 259. Jeśli mowa o branży, najwięcej jest spółek technologicznych – 155. Mimo widma Brexitu, Londyn jest siedzibą największej liczby spółek z rankingu, bo aż 74, następny jest Paryż z 62 spółkami i Mediolan, który jest siedzibą dla 25 spółek.

Infographic: FT 1000 - Europe's Fastest Growing Companies  | Statista

Aby znaleźć się w rankingu, należało spełnić kryteria:

  1. Przychód w wysokości co najmniej 100 tys. euro w 2013 roku.
  2. Przychód w wysokości co najmniej 1,5 mln euro w 2016 roku.
  3. Spółka jest niezależna (nie jest spółką zależną ani oddziałem).
  4. Siedziba spółki znajduje się w jednym z 31 krajów europejskich: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Litwa, Łotwa, Luxemburg, Malta, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania.
  5. Wzrost przychodów w latach 2013-2016 był organiczny (stymulowany jedynie wewnętrznie).
  6. Jeśli spółka jest notowana na giełdzie, jej akcje nie mogły spaść o więcej niż 25% od 2016 roku.

Paulina Cegiełka
Analityk