Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

Ceny akcji coraz większą wielokrotnością zysku na akcję

Średni wskaźnik ceny do zysku (P/E – price to earnings) dla pięciuset spółek o największej kapitalizacji notowanych na giełdzie w USA wynosi obecnie 26,77 (dane o zysku na akcję z ostatnich 12-u miesięcy). Po osiągnięciu historycznego maksimum (70,91) w 2009 roku w czasie ostatniego kryzysu finansowego, nastąpił spadek do 14,87 w 2012 roku i od tego momentu wartość wskaźnika z roku na rok rośnie.

C:\Users\Oem\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Bez tytułu.png

Wskaźnik ceny do zysku to jeden z najpopularniejszych wskaźników w analizie fundamentalnej spółek. Informuje nas, jaki jest stosunek ceny rynkowej akcji spółki do jej zysku przypadającego na jedną akcję. Zazwyczaj jest obliczany z wykorzystaniem historycznego zysku na akcję z ostatnich czterech kwartałów i w ten sposób obliczony jest wskaźnik na wykresie powyżej. Wskaźnik ceny do zysku może być także obliczony z wykorzystaniem przewidywanego zysku w kolejnych czterech kwartałach lub historycznego zysku z ostatnich dwóch kwartałów oraz przewidywanego zysku w kolejnych dwóch.

Coraz częściej analitycy twierdzą, że obecne wysokie wartości wskaźnika powinny być powodem do niepokoju. Jednak analizując wartości wskaźnika P/E warto przyjrzeć się wielkości stóp procentowych. Co do zasady, wysokie stopy procentowe powinny towarzyszyć niskim wartościom P/E i na odwrót. Widać, że np. w 1980 roku wartość wskaźnika ceny do zysku była na jednym ze swoich dołków, natomiast stopy procentowe w USA były wtedy na swoim szczycie.

C:\Users\Oem\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\2.png

Jeżeli mamy wskaźnik ceny do zysku na poziomie 10 oznacza to, że w ciągu 10 lat spółka będzie w stanie zarobić 100%, czyli tyle ile wynosi obecnie jej wartość. W uproszczeniu, odpowiada temu wysokość stóp procentowych na poziomie 10%, ponieważ w ciągu 10 lat osiągniemy stopę zwrotu np. z lokaty na poziomie 100% (pomijając procent składany). Jeżeli mamy do wyboru lokatę na 10% lub przewidywany zysk w wysokości 10% na akcjach, wybierzemy oczywiście lokatę, która jest bardziej bezpieczna.

Obecnej wartości wskaźnika P/E (26,77) odpowiada wysokość stóp procentowych nieco poniżej 4%. Na rynku mamy stopy procentowe na poziomie 1%. To wciąż za mało by lokaty stały się bardziej atrakcyjne od rynku akcji, dlatego też kapitał wędruje na giełdy. Dopóki nie będzie stóp procentowych sięgających 4%, dopóty tak wysokie wartości wskaźnika lub nawet wyższe będą uzasadnione. W powyższej analizie przyjęto, że zyski i ceny akcji będą na stałym poziomie. Należy jednak pamiętać, że zyski spółek oraz ceny rynkowe akcji w przyszłości mogą się znacznie różnić od obecnych.

Paulina Cegiełka

Analityk