Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

DAX najbardziej przewartościowany w Europie

Według specjalistów Deutsche Banku spółki niemieckie należące do indeksu DAX są najdroższe wśród spółek europejskich. Wartość ich wskaźnika ceny do wartości księgowej jest najwyższa w porównaniu do innych europejskich indeksów. Deutsche Bank rekomenduje sprzedaż niemieckich akcji i realizację dotychczasowych zysków, które mogą niedługo przestać rosnąć.

Obecnie DAX zbliża się do swojego historycznego szczytu, który osiągnął w 2015 roku sięgając poziomu 12390,75.

C:\Users\Paulina\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Bez tytułu.png

Wskaźnik ceny do wartości księgowej informuje nas o tym jak bardzo wartość rynkowa spółki przewyższa jej wartość księgową. Mówi też o tym, ile płacimy za 1 zł wartości aktywów netto spółki, ponieważ wartość księgowa to inaczej wartość wszystkich aktywów spółki pomniejszonych o zobowiązania czyli wielkość kapitału własnego, który jest też określany jako aktywa netto. Wartość księgowa to wielkość kapitału dostępnego dla akcjonariuszy w przypadku likwidacji spółki. Jeżeli więc cena rynkowa przekracza wartość księgową na akcję, oznacza to że akcjonariusze w momencie likwidacji otrzymają mniej pieniędzy niż zainwestowali. Jeżeli natomiast cena rynkowa jest niższa niż wartość księgowa na akcję, wtedy w momencie likwidacji akcjonariusze otrzymają kwotę wyższą niż zainwestowana, chociaż bardziej prawdopodobne jest to, że cena rynkowa spółki będzie rosła, a tym samym akcje nabyte przez inwestora będą coraz więcej warte.

C:\Users\Paulina\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Bez tytułu2.png

Wartości wskaźnika poniżej 1 świadczy o tym, że spółka jest niedowartościowana. Wartości wskaźnika poniżej 1, czy nawet poniżej 1,5 świadczą o tym, że inwestycja w daną spółkę będzie prawdopodobnie trafiona. Jeżeli wartość wskaźnika wynosi 3 i więcej oznacza to, że z wysokim prawdopodobieństwem spółka jest przewartościowana. Należy jednak pamiętać, że wartość aktywów lub zobowiązań w księgach spółki może być zawyżona lub zaniżona, co może sprawić, że wartość księgowa, której użyjemy do obliczeń, nie będzie zgodna ze stanem faktycznym. Wartości wskaźnika mogą być niespójne i trudne do porównania dla pojedynczych spółek, co wynika z różnych sposobów wyceny aktywów. Różnice mogą wynikać z tego, że niektóre spółki stosują do wyceny wartość bieżącą, inne historyczną (cenę nabycia), a wtedy nie jest to zgodne ze stanem teraźniejszym, ponieważ cena rynkowa danego aktywa obecnie może się znacznie różnić. W spółkach mogą także występować wartości niematerialne, jak wartość znaków towarowych, które mogą być pomijane w wycenie. Wskaźnik ceny rynkowej do wartości księgowej nie powinien być też używany do porównywania spółek w krótkim terminie.

Specjaliści Deutsche Banku radzą także unikać kupowania spółek z francuskiego CAC40, ale zauważają dobrą perspektywę dla rynku brytyjskiego.

Paulina Cegiełka
Analityk