Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

ECB naśladuje FED – koniec słabości euro już blisko

Druga połowa minionego roku przebiegła pod znakiem silnego umocnienia dolara. USD Index wspinał się na coraz wyższe poziomy, a najsłynniejsza para walutowa EUR/USD osiągała kolejne spadki. Okres powyborczy w Stanach Zjednoczonych oraz podwyżka stóp procentowych, na jaką w grudniu zdecydował się FED, spowodowały, że 3 stycznia 2017 dolar stał się najsilniejszy wobec euro od 2003 roku i EUR/USD spadł do poziomu 1,034. Zdawało się, że osiągnięcie poziomu 1,00 będzie kwestią czasu i być może rzeczywiście tak jest, ale euro może w końcu zacząć drożeć. Tylko kiedy? I dlaczego? Nasuwa się pewna myśl.

http://stooq.pl/c/?s=eurusd&c=20y&t=b&a=ln&b

Żyjemy w świecie niskich stóp procentowych w krajach rozwiniętych. Stopa funduszy federalnych znajduje się obecnie w przedziale 0,50-0,75%, natomiast ECB kontynuuje program luzowania ilościowego i utrzymuje stopę procentową na poziomie 0%. Kryzys finansowy zapoczątkowany w USA spowodował konieczność wywołania ożywienia gospodarczego. W tym celu w 2008 roku stopy procentowe w USA były stopniowo obniżane aż dotarły do poziomu 0,00-0,25% i zostały tak utrzymane do grudnia 2015 roku. Podobne działania podjął Europejski Bank Centralny. Celem obniżki stóp procentowych było pobudzenie bieżącej konsumpcji i tym samym wywołanie inflacji. Stopy procentowe zostały jednak obniżone do poziomu najniższego w historii i to na rekordowo długi czas, a dodatkowo zwiększyła się ilość pieniądza, co, można powiedzieć, jest eksperymentem Banków Centralnych.

United States Fed Funds Rate

Polityka strefy euro jest podobna do polityki FED. Można uznać, że ECB podąża drogą FED, czy nawet go naśladuje. Na wykresie widzimy wartości stóp procentowych w USA oraz UE od 2000 roku.

  1. Kiedy FED zaczął podnosić stopy procentowe w połowie 2004 roku i robił to przez kolejne 2 lata, ECB zaczął to robić na koniec 2005 roku i zajęło mu to… prawie 2 lata.
  2. Później przez podobnie długi czas stopy procentowe w USA oraz w UE były utrzymywane na jednym poziomie.
  3. Następnie zaczęto je obniżać. FED rozpoczął stopniowe obniżki w drugiej połowie 2007 i kontynuował je do grudnia 2008 roku. ECB zaczął obniżać stopy procentowe na koniec 2008 roku i do połowy 2009 roku robił to tak dynamicznie jak FED, po czym zwolnił tempo i obniżał je stopniowo. Od maja 2009 stopy procentowe nie były tam wyższe niż 1,5%.

Wykres pokazuje jasno jak polityka ECB podąża za polityką FED.

Istnieje więc prawdopodobieństwo, że ECB powtórzy ostatnie ruchy FED i zerwie z polityką zerowych stóp procentowych oraz luzowania ilościowego. Można uznać, że polityka rekordowo niskich stóp procentowych trwała w USA od grudnia 2008 roku, a w UE od maja 2009 roku. Biorąc pod uwagę zazwyczaj około 1,5-roczne przesunięcie między ruchem FED a naśladującym go ruchem ECB, możliwe jest, że w 2017 roku ECB zdecyduje się na podniesienie stóp procentowych. Pierwsza z dwóch ostatnich podwyżek kosztu pieniądza w USA nastąpiła przecież już ponad rok temu.

Jeżeli ECB zacznie podnosić stopy procentowe, możemy zaobserwować umocnienie EUR wobec innych walut podobne do tego, jakie miało miejsce w przypadku USD. Od grudnia 2015 roku, czyli pierwszej z dwóch ostatnich podwyżek stóp procentowych w USA, wartość USD index wzrosła o około 15%. Pożegnanie ECB z polityką zerowych stóp procentowych mogłoby równie mocno zwiększyć wartość EUR index. Co więcej, biorąc pod uwagę to, że oczekiwania co do umocnienia dolara wynikające z zapowiadanych podwyżek stóp procentowych zapewne znajdują się już w cenie, odwrócenie trendu EUR/USD w przypadku podwyżek stóp procentowych w UE raczej nie powinno być trudne.

 

Paulina Cegiełka

Analityk