Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

ECB nie podniesie stóp procentowych w tym roku?

Europejski Bank Centralny pozostawił dziś stopy procentowe na niezmienionym poziomie. EUR/USD osiągnął swój najwyższy poziom od końca grudnia 2014 (1,25$), jednak zaraz po tym spadł do wczorajszych poziomów. Gdyby nie ten spadek, ten tydzień mógłby okazać się okresem najsilniejszego wzrostu EUR/USD od maja ubiegłego roku.

Mario Draghi zapowiedział, że stopy procentowe zostaną utrzymane na obecnym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont skupu aktywów netto. Ten z kolei ma wynosić 30 mld euro miesięcznie do końca września 2018 lub dłużej, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Stanie się to jeżeli nie nastąpi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu (poniżej, ale blisko 2%). Wtedy może nastąpić zwiększenie programu skupu aktywów lub jego wydłużenie.

Mimo że Draghi starał się być bardzo gołębi, inwestorzy są przekonani, że ECB musi wkrótce zacząć zacieśniać swoją politykę. Wskazują na to dobre dane ekonomiczne. W drugim a także trzecim kwartale 2017 realny PKB wzrósł o 0,7% w ujęciu kwartalnym. Wzrósł także popyt wewnętrzny, co było możliwe dzięki wzrostowi zatrudnienia. Umacniają się inwestycje biznesowe oraz mieszkaniowe. Powszechne ożywienie w gospodarce światowej pozwala też na wzrost eksportu strefy euro. Wszystkie powyższe czynniki przemawiają za nadchodzącym wzrostem stóp procentowych.

Paulina Cegiełka
Analityk