Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

Odszkodowanie 2,3 mld USD dla traderów Forex za lata 2003-2015!

2,3 mld dolarów to kwota, która ma stanowić odszkodowanie dla traderów Forex, którzy w terminie od 1 stycznia 2003 r. do 15 grudnia 2015 r. zawarli umowę dotyczącą instrumentu walutowego z uczestnikami zmowy, która stała się przedmiotem pozwu zbiorowego ‘In re Foreign Exchange Benchmarks Antitrust Litigation’. Roszczeń mogą dochodzić osoby, które zawarły taką umowę oraz zamieszkiwały na terenie Stanów Zjednoczonych (lub terytoriów podlegających) lub instrument, którego dotyczyła umowa, był przedmiotem obrotu w Stanach Zjednoczonych. Kwota odszkodowania to suma ugód, które ustalono z pozwanymi.

W pozwie zbiorowym postawiono zarzuty manipulowania rynkiem walutowym w celu ustalenia kursów z naruszeniem art. 1 i 3 Sherman Antitrust Act 15 U.S.C. §§ 1, 3. Manipulacja ta miała wpłynąć na ceny kontraktów terminowych i opcji na kontrakty terminowe notowane na Giełdzie Mercantile w Chicago i na innych giełdach futures. Zarzuty dotyczą 16 banków, z których tylko jeden, Credit Suisse, nie zawarł ugody. Pozostałe banki, które zgodziły się na mediacje i ugodę to: Bank of America, BTMU, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, RBC, RBS, Soc Gen, Standard Chartered oraz UBS. Pozwani odrzucają zarzuty zawarte w pozwie, jednak zgodzili się na milionowe ugody. Wciąż toczy się postępowanie wobec pozwanego, który nie zawarł ugody.

Kwota 2,3 mld USD została wpłacona do Funduszu Ugodowego, z którego co najmniej 82% ma zostać przeznaczone na wypłaty odszkodowań dla grup objętych ugodą. Pozostała część funduszu to środki przeznaczone na pokrycie kosztów zawarcia umów ugody. Prawo do udziału w powyższym Funduszu będzie przysługiwać pod warunkiem wypełnienia formularzu roszczenia przed 22 marca 2018 r. Wszelkie dodatkowe informacje można odnaleźć na stronie WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM.

Paulina Cegiełka
Analityk