Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

PKN Orlen ​w sidłach skarbu państwa. Będą kolejni?

W piątek, 20 stycznia, Ministerstwo Energii wydało komunikat, w którym poinformowało o nabyciu prawie 21 milionów akcji PKN Orlen S.A. przez PERN S.A. – spółkę skarbu państwa. PERN S.A. zapewnił sobie w ten sposób 4,9% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKN Orlen S.A. Jak zapewnia Ministerstwo Energii transakcja ta będzie służyła zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju w zakresie logistyki surowcowo-paliwowej. Zakup ten nie przypadł jednak do gustu pozostałym inwestorom. Struktura akcjonariatu PKN Orlen S.A. wskazuje, że Skarb Państwa posiada już 27,52% udziału w ogólnej liczbie głosów. Wśród akcjonariuszy znajdują się jednak także spółki kontrolowane przez skarb państwa, co oznacza, że rząd dąży do posiadania większości głosów na WZA PKN Orlen S.A.

http://stooq.pl/c/?s=pkn&c=5d&t=l&a=ln&b

W reakcji na powyższe informacje cena akcji PKN Orlen S.A. spadła o prawie 5% w ciągu jednego dnia. Jak podało Ministerstwo Energii, PERN S.A. dokonał zakupu akcji PKN Orlen S.A. w okresie od 4.08.2016 r. do 11.01.2017 r. W tym czasie notowania koncernu wzrosły niemal o 40%.

http://stooq.pl/c/?s=pkn&c=5m&t=l&a=ln&b

W ostatnich miesiącach obserwujemy także wzrosty notowań KGHM Polska Miedź S.A., które mogą być związane z działaniami wielkich inwestorów opisywanymi przeze mnie w komentarzu z 15 stycznia 2017 r. (http://stooq.pl/n/?f=1148792). Z drugiej strony, istnieje możliwość, że skarb państwa postanowił zdobyć większość głosów także w KGHM, gdzie posiada już 31,79% ogólnej liczby głosów.

http://stooq.pl/c/?s=kgh&c=5m&t=l&a=ln&b

 

Paulina Cegiełka

Analityk