Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

Rosja obniża stopy procentowe

W piątek 24 marca Centralny Bank Rosji zdecydował obniżyć referencyjną stopę procentową z 10% do 9,75%, co było niespodzianką dla rynku, który spodziewał się pozostania stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Ostatnia obniżka miała miejsce ponad pół roku temu, we wrześniu 2016 roku. Wtedy stopy procentowe zostały obniżone o 0,5 pp. z poziomu 10,5%.

C:\Users\Paulina\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Bez tytułu.png

Piątkowa obniżka była reakcją Centralnego Banku Rosji na coraz większe, przekraczające prognozy, spowolnienie inflacji. Jeszcze rok temu inflacja r/r przekraczała 7%. W lutym bieżącego roku wyniosła 4,6% r/r, poniżej oczekiwań rynku, które znajdowały się wtedy na poziomie 4,7. Był to poziom najniższy od czerwca 2012 roku. Według CBR, w pierwszych dwudziestu dniach marca roczna dynamika wzrostu cen spadła do 4,3%. Miało to niewątpliwie związek z aprecjacją rubla wynikającą z utrzymywania się cen ropy naftowej na względnie wysokich poziomach. Zgodnie z zapowiedziami banku, bieżący cel inflacyjny w wysokości 4% ma zostać osiągnięty do końca roku oraz zostać utrzymany na tym poziomie w latach 2018-2019.

C:\Users\Paulina\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Bez tytułu2.png

Na decyzję CBR rubel zareagował umocnieniem, ale nie przebił swojego tegorocznego maksimum wobec dolara, które osiągnął 15 lutego br. W piątkowym komunikacie Centralny Bank Rosji zapowiedział możliwość kolejnych obniżek stóp procentowych w nadchodzącym drugim lub trzecim kwartale 2017 roku. CBR zdaje sobie także sprawę z niepewności na rynku ropy naftowej i bierze pod uwagę spadek cen do 40 USD za baryłkę i ich utrzymywanie się na tym poziomie. Kolejne posiedzenie CBR w sprawie stóp procentowych odbędzie się 28 kwietnia 2017 roku, a informacja prasowa zostanie opublikowana o 13:30 czasu moskiewskiego.

Paulina Cegiełka
Analityk