Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

Turcja przestała być wolnym krajem

Według corocznego raportu publikowanego przez organizację Freedom House globalny poziom wolności spada od 12 lat z rzędu. 71 państw odnotowało spadek poziomu wolności, natomiast 35 doświadczyło wzrostu. Wśród 195 państw analizowanych w 2017 roku 45% określono jako wolne, 30% jako częściowo wolne, natomiast 25% jako zniewolone. Biorąc pod uwagę wielkość populacji tych państw, 39% ludności jest wolna, 24% częściowo wolna, a 37% zniewolona.

Co ciekawe, w 100-punktowej skali używanej przez Freedom House w tym roku 3 punkty straciły Stany Zjednoczone. Spadek poziomu wolności z 89/100 do 86/100 nastąpił z trzech powodów – rosnących dowodów na ingerencję Rosji w kampanię wyborczą Donalda Trumpa, naruszeń standardów etycznych przez administrację prezydenta (m.in. zatrudnianie członków rodziny jako doradców) oraz spadek transparentności rządu (fałszywe oświadczenia, nieujawnienie danych podatkowych przez Trumpa). Stany Zjednoczone znajdują się obecnie w tej klasyfikacji niżej niż gospodarki takie jak Niemcy, Francja, czy Wielka Brytania.

Turcja odnotowała największy spadek w skali Freedom House (34 punkty) i z najnowszego raportu dowiadujemy się, że nie jest już krajem wolnym. Spadek poziomu wolności jest spowodowany rządami wprowadzonymi przez prezydenta Erdogana, podczas których nastąpiła eskalacja ataków na prasę, media społecznościowe, partie polityczne, sądownictwo, czy system wyborczy. Erdogan dąży do wprowadzenia spersonalizowanej kontroli nad państwem, a poziom bezpieczeństwa w kraju pogarsza się. W odpowiedzi na próbę zamachu stanu przeprowadzoną przez przeciwników prezydenta doprowadził on do aresztowania około 60 tys. osób, w tym przedstawicieli mediów, dziennikarzy oraz liderów trzeciej co do wielkości partii politycznej w rządzie Turcji. Sytuacja panująca w Turcji nie pozostaje bez wpływu na lirę turecką, która ulega ciągłemu osłabieniu – w ciągu ostatnich 5 lat jej wartość wobec dolara spadła o 116%.

Według Freedom House w przyszłym roku możemy spodziewać się wzrostu poziomu wolności w Ekwadorze oraz Nepalu, natomiast spadków będzie prawdopodobnie więcej. Wśród państw, których mogą one dotyczyć wymienia się Boliwię, Kambodżę, Hong Kong, Węgry, Maroko, Serbię, Tanzanię oraz Tunezję.

Paulina Cegiełka
Analityk