Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

Powrót do aktualności

Wielka słabość złotego

W ciągu ostatniego miesiąca polski złoty osłabił się wobec dolara o prawie 6%, co stanowi w tym przypadku równowartość 27 groszy i jest znaczną zmianą na rynku forex w perspektywie miesięcznej. Kurs USD/PLN znalazł się dziś najwyżej od października ubiegłego roku i wynosił ponad 3,67 zł.

Podobnie przestawia się sytuacja pary walutowej EUR/PLN. Dziś euro było warte ponad 4,31 zł, co było wartością najwyższą od października 2017. W ciągu miesiąca kurs poszedł w górę o ponad 2% (14 groszy).

Pomimo dzisiejszych danych z polskiej gospodarki, to nie w nich należy doszukiwać się przyczyn osłabienia złotego. Większy wpływ na nie ma sytuacja napędzająca spadki eurodolara, który w ciągu miesiąca spadł o 3,6% i znajduje się właśnie w okolicy 1,178, natomiast w ciągu dnia będąc na poziomie 1,1716 znajdował się najniżej od pół roku. Sytuacja pary EUR/USD ma związek z podnoszeniem stóp procentowych w USA przy jednoczesnej bierności EBC. Złoty słabnie, ponieważ NBP również milczy w kwestii wyczekiwanych podwyżek stóp procentowych, a kapitał ucieka do walut wyżej oprocentowanych. Jednocześnie silny dolar oznacza słabość walut krajów rozwijających się, do których należy Polska. Co więcej, rosną ceny ropy naftowej, a także rentowność obligacji skarbowych USA, co również odsuwa kapitał od rynków wschodzących.

Paulina Cegiełka
Analityk