Wartość certyfikatu z dnia 31.08.2017 wynosi: 129,03 PLN

Nazwa Funduszu
Solution One FIZ
Forma Prawna
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Charakter
Fundusz inwestujący poprzez podmioty zależne, w strategie wykorzystujące nieefektywności rynków finansowych (w tym także arbitraż). Dominującym rynkiem dla funduszu jest rynek walutowy (m.in. opcje walutowe, strategie wykorzystujące stopy procentowe, czy forex)
Zarządzający
Solution Partners 
TFI
SATURN TFI 
Bank Depozytariusz
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Numer RFI
1026
Wycena funduszu/aktywów
PKF CONSULT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nabycie certyfikatów
Limitowane tylko dla 149 osób, prywatne emisje
Umorzenie środków
Co miesiąc
Minimalna kwota inwestycji
10 000 PLN osoba prawna, 40 000 EURO (równowartość w PLN) osoba fizyczna
Wycena funduszu
Miesięczna