Wartość certyfikatu z dnia 31.01.2018 wynosi: 133,22 PLN

Nazwa Funduszu
Solution One FIZ
Forma Prawna
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Charakter
Fundusz inwestujący w spółki portfelowe realizujące strategie wykorzystujące nieefektywności rynków finansowych (w tym także arbitraż). Dominującym rynkiem dla działalności spółek portfelowych są płynne rynki kapitałowe (m.in. indeksy, akcje, waluty oraz strategie wykorzystujące stopy procentowe).
Zarządzający
Solution Partners 
TFI
SATURN TFI 
Bank Depozytariusz
Raiffeisen Bank Polska
Numer RFI
1026
Wycena funduszu/aktywów
PKF CONSULT 
Nabycie certyfikatów
Limitowane tylko dla 149 osób, prywatne emisje
Umorzenie środków
Co miesiąc
Minimalna kwota inwestycji
10 000 PLN osoba prawna, 40 000 EURO (równowartość w PLN) osoba fizyczna
Wycena funduszu
Miesięczna