Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

 


 

+48 735 025 825
fiz@solution-one.pl
Wołoska 9,
02-583 Warszawa

Szczegółowe informacje o
Funduszu dostępne są na
oficjalnej stronie internetowej:
www.saturntfi.pl/
solution-one-fiz