Wartość certyfikatu z dnia 31.01.2018 wynosi: 133,22 PLN

 


 

+48 735 025 825
fiz@solution-one.pl
Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa

Szczegółowe informacje o
Funduszu dostępne są na
oficjalnej stronie internetowej:
www.saturntfi.pl/
solution-one-fiz