Wartość certyfikatu z dnia 31.03.2018 wynosi: 131,69 PLN

ROK I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII SUMA
2018 0,64%  0,15%  -1,30% -0,51%
 2017 0,12%  0,03%  1,20%  0,44% 2,03%  0,34%  1,49%  -0,09%  0,75%  -0,39%  1,98%  0,23% 8,42%
 2016 -0,10% -1,58% 1,68% 1,31% 1,05% -1,64% 0,18% -0,73% 1,87% 0,42% 1,47% 2,15% 6,15%
 2015 0,30% 2,14% 1,26% 0,60% 0,17% 1,18% 0,57% 0,66% 0,35% -0,19% -0,13% 2,95% 10,29%
 2014  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,80% 3,46% 4,29%
STATYSTYKA
Procent miesięcy pozytywnych 78,05%
Najlepszy miesiąc 3,46%
Najgorszy miesiąc -1,64%
Średnioroczna stopa zwrotu: 8,39%
Wynik za ost. 3 m-ce: -0,51%
Wynik za ost. 6 m-cy: 1,30%
Wynik za ost. 12 m-cy: 6,42%
Średni wynik miesięczny: 0,68%
Współczynnik Sharpe’a: 0,49

 

Prezentowane powyżej wyniki oraz Statystyki dotyczą wyłącznie Certyfikatów Inwestycyjnych Serii C.

Certyfikaty Inwestycyjne funduszu Solution One FIZ nie dają gwarancji uzyskania zysku ani ochrony kapitału. W przypadku zbycia Certyfikatów Klient musi liczyć się z ryzykiem utraty  zainwestowanych środków. W okresie inwestycji wartość Certyfikatów Inwestycyjnych może ulegać wahaniom, w szczególności może być niższa od ceny emisyjnej.

Umieszczone wyniki Funduszu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego. Wartość Certyfikatów Inwestycyjnych podlega czynnikom zewnętrznym, niezależnym od działalności Funduszu. Nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych wiąże się z szeregiem ryzyk, w związku z czym potencjalny inwestor winien mieć wiedzę i doświadczenie z zakresu rynków kapitałowych. Przed nabyciem Certyfikatów Inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się ze statutem oraz z warunkami emisji Funduszu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej. Warunki emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu dostępne są w siedzibie Towarzystwa.

Tabela wycen wszystkich Serii Certyfikatów Inwestycyjnych Solution One FIZ:

Data wyceny
Wartość Certyfikatu kategorii A (PLN) Wartość Certyfikatu kategorii B (PLN) Wartość Certyfikatu kategorii C (PLN)
2018-03-31 131,97 131,99 131,69
2018-02-28 133,66 133,70 133,42
2018-01-31 133,51 133,47 133,22
2017-12-31 132,67 132,44 132,37
2017-11-30 132,16 131,96 132,06
2017-10-31 129,76 129,59 129,49
2017-09-30 130,12 129,25 130,00
2017-08-31 129,29 129,12 129,03
2017-07-31 129,28 129,08 129,15
2017-06-30 127,48 127,32 127,25
2017-05-31 126,87 126,67 126,82
2017-04-30 124,39 124,17 124,30
2017-03-31 123,98 123,82 123,75
2017-02-28 122,48 122,34 122,28
2017-01-31 122,50 122,35 122,24
2016-12-31 122,18 121,99 122,09
2016-11-30 119,87 119,69 119,52
2016-10-31 118,03 117,88 117,79
2016-09-30 117,56 117,40 117,30
2016-08-31 115,40 115,25 115,15
2016-07-31 116,20 116,05 116,00
2016-06-30 116,03 115,88 115,79
2016-05-31 118,02 117,82 117,72
2016-04-30 116,78 116,61 116,50
2016-03-31 115,28 115,14 114,99
2016-02-29 113,30 113,16 113,09
2016-01-31 115,14 115,00 114,90
2015-12-31 115,11 114,97 115,02
2015-11-30 112,19 112,05 111,72
2015-10-31 112,41 112,48 111,86
2015-09-30 112,62 112,74 112,07
2015-08-31 112,26 112,43 111,68
2015-07-31 111,56 111,55 110,95
2015-06-30 110,90 110,86 110,32
2015-05-31 109,53 109,48 109,03
2015-04-30 109,26 109,23 108,84
2015-03-31 108,56 108,51 108,19
2015-02-28 107,40 107,37 106,84
2015-01-31 104,91 104,89 104,60
2014-12-31 104,29 104,29 104,29
2014-11-30 100,80 100,80 100,80
2014-10-31 100,00 100,00 100,00